Clam Sentinel

O Programa Clam Sentinel Descrición e Instalación

Con Clam Sentinel, permítelle a ClamWin Antivirus dispor de un análise de virus como os ficheiros que son engadidos, modificados, ou copiados na súa computadora. Busca nos disco duros, unidades de rede e dispositivos extraíbles de maneira permanente con ClamWin, e Clam Sentinel tamén usa o seu propio monitor do sistema para detectar virus descoñecidos que non están nas bases de datos de ClamWin. Clam Sentinel está deseñado especialmente para computadoras antigas como, Windows 98, ME, 2000, e XP, pero tamén foi probado computadoras con Windows Vista/Windows 7/Windows 8 e funciona tamén ben.

Ambos Clam Sentinel e ClamWin son programas de código libre
Clam Sentinel pódese descargar dende a Web http://sourceforge.net/projects/clamsentinel/
ClamWin pode ser baixado dende a Web http://www.clamwin.com/content/view/18/46/.

INSTALACIÓN

ClamWin debe estar instalado antes de instalar Clam Sentinel. O instalador de Clam Sentinel recordaralle “Desactivar” e “saír” para instalar a nova versión. A instalación gardará as vellas preferencias de Clam Sentinel.

Vd debe usar C:\Archivos de programa\ClamSentinel para o directorio de instalación de Sentinel. Se o ficheiro descargado de Clam Sentinel é o ficheiro ClamSentinel.exe, descargue ou copie o ficheiro .exe a ese directorio pinche nel para instalar. Se a súa descarga está nun comprimido ZIP, desempaquéteo no mesmo directorio, e pinche no ficheiro ClamSentinel.exe para instalalo. Se Vd desempaqueta o programa dígolle que o ficheiro está no mesmo directorio, recorde reemplazar os ficheiros vellos existentes polos novos no directorio. Durante a instalación, marqueRun on startup” (“Executar Clam Sentinel ó inicio do sistema”) (Se é seleccionado isto, entón Sentinel iniciarase de maneira automática en cada inicio no modotempo-real”. Seleccione tamén se desexa que todos os usuarios da súa computadora poidan usar Sentinel de maneira automática marcando Iniciar Clam Sentinel automaticamente para todos os usuarios”

Vd debe “parar” e “Saír” de Clam Sentinel antes de instalar unha nova versión de ClamWin. Tome nota activar “Clam Sentinel” despois de instalar unha nova versión de ClamWin

Soporte de Linguas

Clam Sentinel automaticamente soporta a linguaxe por defecto da súa computadora ben sexa Inglés, Francés, Italiano, Xaponés, Alemán, Español, Polaco, Ruso, Portugués, Búlgaro, Azeri, Dutch, Indonesio, Hindú e Galego. O inglés é a lingua usada por defecto para todas as outra linguas das que polo momento no hai tradución. Vd pode forzar Sentinel a usar algunhas das linguas engadindo unha fila ó to ficheiro de configuración .ini como: Language = French, onde French é Francés en Inglés) Non use a período. As liñas do ficheiro de configuración .ini sen o punto e coma se ó empezar está activo. Todas as outras liñas están coas súas debidas explicacións.

Se Vd desexa pode axudar a traducir o proxecto de Clam Sentinel descargando o seguinte ficheiro e traducíndoo na súa lingua: Descargue dende http://clamsentinel.cvs.sourceforge.net/viewvc/clamsentinel/ClamSentinel/Languages.txt e unha vez traducido envíeo: dynclient@users.sourceforge.net

Desinstalandoo

Vd pode desinstalar Clam Sentinel dende o “menú de inicio” de Windows, seleccionando “Inicio”, “Todos os programas”, “Clam Sentinel”. Tamén Vd pode desinstalalo dende o “Panel de Control de Windows” seleccionando “Desinstalar programas” ou a través do ficheiro (ficheiro unins000.exe) no directorio de instalación de Sentinel.**GUÍA RÁPIDA PARA CONFIGURACION E OPERACIÓN DE CLAM SENTINEL**

Todas as configuración de Clam Sentinel feitas pinchando á dereita ou á esquerda pinchando no símbolo de Clam Sentinel na bandexa do sistema de Windows. É mellor usar as configuracións por defecto para as configuracións por defecto que xa están configuradas. Baixo “Configuracións”, escolla ”escribir actividade de análise no ficheiro do rexistro” , “detectar e supervisar novas unidades”, e “preguntar sobre a análise de novas unidades”. Escolla e mova a cuarentena só os ficheiros infectados e detectar só ficheiros infectados. Debaixo de “Configuracións Avanzadas” escolla, “escolla os discos a supervisar” e logo seleccione para supervisar “a unidade C”, “unidades de rede”, e “outras unidades / disco removible (USBs son usualmente F e G)”. Descargue só ficheiros de sitios seguros, non use programas pirata, non visite sitos pornográficos o sitios de torrent, e sobre todo non poña información persoal nas redes socias.

Os ficheiros infectados, son deteccións de ClamWin. Vd debe enviar os ficheiros que son detectados como falso positivos ás bases de datos de Clam AV. As deteccións dos ficheiros sospeitosos son detectados polo monitor do sistema de Clam Sentinel. Vd debe poñer na “Lista Branca” en Clam Sentinel coma detección falsa de ficheiros sospeitosos—Clam AV pode facelo acerca dilo. A exclusión da Lista Branca exclúe un ficheiro do análise de Clam Sentinel, e vostede pode colocar na “Lista Branca” en “Configuracións Avanzadas”, “Rutas e ficheiros non Analizados”. Lea seccións debaixo de “Rutas ou ficheiros non analizados” para unha información da lista “Branca”.

Para minimizar as deteccións de falsos positivos de Clam Sentinel os falsos configure o cartafol de ficheiros descargados na lista Branca de Clam Sentinel como ruta ou ficheiro que no debe ser analizado ou ficheiros que non deben ser analizados. Descargue todos os ficheiros ó cartafol de “descargas” antes de executalo / instalalo. Analice cada ficheiro con “ClamWin” e logo con outro analizador con outro AV ou Jotti ou VirusTotal antes de instalar / executar Se o ficheiro está ben, instale / execúteo e desactive o monitor do sistema, co ficheiro na lista branca, restaure o ficheiro cuarentenado a través do programa Sentinel Recover, e re-active o monitor do sistema Se o ficheiro sospeitoso é detectado por outro AV, suba o ficheiro á Clam AV entón eles poden preparar como firma da bases de datos ambos para Clam AV e ClamWin. Lea o resto desta guía para unha información mais completa acerca do uso Clam Sentinel.CLAM SENTINEL OPERACIÓNS DETALLADAS INSTRUCCIONS

OPCIÓNS DE CONFIGURACIÓN

Análise da Memoria

A primeira opción é “Analizar a memoria cando se execute o programa”. Isto é coñecido en ClamWin como “Memory scan” (Análise de Memoria con ClamWin). Vd probablemente non queira activar esta opción. Vd tamén pode sempre analizar memoria con ClamWin manualmente ou mediante unha tarefa programada (En inglés ClamWin scheduled scan).

Escribir actividade do análise no ficheiro rexistro

A seguinte opción é “Escribir actividade do análise no ficheiro rexistro”. Sentinel ten 5 rexistros de análise para Tempo real), Memoria, Análise de Undiades “Mensaxes” e cuarentena. Todos os rexistros están activados por esta selección Para a maioría dos usuarios, o rexistro de mensaxe e os rexistros de cuarentena son are probablemente os máis importantes. O rexistro en tempo real (real-time log) é moi activo cando estea navegando por Internet.

Detectar e supervisar Novas Unidades

Esta opción é para a detección en unidades extraíbles USB, etc.) Vd debe escoller “detectar e supervisar novas unidades”, pero o análise leva algo de tempo, entón Vd non desexe probablemente analizar novas unidades a menos que use unha unidade USB para un primeiro tempo. Vd. pode analizar un USB manualmente con ClamWin.

Preguntar se se desexa analizar unidades novas insertadas

Vd pode escoller esta opción para que Sentinel lle pregunte se desexa analizar un USB (ou outra) unidade extraíble candos sexa inserida. Analice todos as novas unidades USB que desexe antes de que no sexa usado.

Ficheiro infectado

A seguinte opción é “Que facer cando un ficheiro infectado é encontrado” para facerlle un ficheiro infectado é atopado. Ten dúas opcións: Ou “Mover a cuarentena” ou “Só informar”. Escollendo “cuarentena” é mellor. ClamWin e Sentinel teñen a protección da detección de falsos positivos nos ficheiros do sistema Windows . Vd pode restaurar falsos positivos dende a cuarentena mediante “Sentinel Recover”. Use “Só informar” se non está seguro de que opción escoller, pero se xa teñen de maneira manual ficheiros infectados cuarentenado ou / e manualmente elimina os ficheiros dende a cuarentena.

Supervisar Sistema para novos virus

A seguinte opción é “Supervisar sistema para novos virus”. Hai unhas opcións en “Supervisar Sistema”: “Detectar ficheiros sospeitosos e avisar acerca dos cambios do sistema”, “Detectar só ficheiros sospeitosos”, e “Desactivar”. Aquí tamén existe a opción “Saltar arquivos cunha sinatura dixital valida”. Cando Sentinel detecta un ficheiro a sospeitoso, pono en cuarentena (Só se escolle a opción “Cuarentena”). O tipo de detección está incluído no nome do ficheiro. O ficheiro sospeitoso que son cuarentenados deben ser enviados a Clam AV en http://www.clamav.net/lang/en/sendvirus/ entón Clam pode preparar una sinatura normal para novos usuarios.

Non seleccione unha opción “Detectar ficheiros sospeitosos e avisar acerca dos cambios do sistema” a menos que sexa un usuario experimentado que desexe coñecer todos os cambios da súa computadora. Usuarios que seleccionan esta opción esta opción a menos que Vd vexa un montón de avisos acerca dos cambios dos sistema (ficheiros poden poñer na súa computadora). A maioría de cambios do sistema están ben e non debe ter porque preocuparse.

A opción de “Detectar só ficheiros sospeitosos” é a opción seleccionada por defecto e é a mais recomendada para a maioría dos sistemas. Cando esta opción e escollida, o Monitor do Sistema será dado como unha mensaxe de advertencia se só aparecen as mensaxes cando un novo ficheiro sexa detectado. Tamén serán mostradas mensaxes de advertencia acerca dos cambios do sistema, pero unha entrada será feita no “Rexistro de Mensaxe” esta mensaxe será escrita no Rexistro. Envíe ficheiros sospeitosos cuarentenados a Clam AV para a preparación dunha forma normal. A “Lista Branca” de ficheiros sospeitosos Sentinel que son falsos positivos deteccións explicadas abaixo.

A seguinte opción “Desactivar supervisar sistema” apaga a detección de ficheiros sospeitosos. Vd pode Desactivar o monitor do sistema cando a seu monitor quede na lista “branca” un ficheiro, pero re-activa se despois da lista branca o ficheiro é restaurado do cartafol de cuarentena mediante o Sentinel Recover. Se Vd ten problemas use o ”Supervisor do Sistema”, seleccione “Desactivar” e informe ó desenrolador de Sentinel. O Supervisor do Sistema proven importante protección adicional para virus que non estean nas sinaturas (Ou bases de virus) de ClamWin. Cando o monitor do Sistema desactivado, hai aparecerá unha marca vermella na parte baixa do logotipo de Clam Sentinel na parte baixa do Bandexa do Sistema de Windows .

Cando se practica unha “navegación – segura”,(“safe surfing” en inglés) en Internet, O Monitor do sistema pode dar avisos de falsos positivos cando se descarguen ficheiros “sans” Lea a Guía Rápida de Clam Sentinel Configuración e a Operación acerca de falsos positivos.

Suba o ficheiro sospeitoso cuarentenado a Clam AV a http://www.clamav.net/lang/en/sendvirus/ na Web para a preparación normal da sinatura. Se o desexa pode comprobar os seus ficheiros con Jotti ou Virus Total en Internet, un ficheiro sospeitoso que non é detectado por máis de 3 programas de AV é probable que sexa detectado como unfalso positivoespecialmente se o ficheiro é mais vello cá unha ou dúas semanas. Mire a lista “Branca” alguén a ensinar como excluír un “falso positivo”.

Se Vd consigue unha advertencia sospeitoso cando non estea a instalar un novo programa, os virus deberán probar a instalarse tentando a instalar por si mesmo na súa computadora. Se Vd non está instalando / executando un programa novo e consiga unha advertencia de un ficheiro sospeitoso, unha advertencia acerca dun cambio do rexistro de Windows, ou algunhas advertencias severas pechar xuntos, Vd probablemente teña virus na súa computadora. Execute unha análise completa con ClamWin e logo fágase con unha ferramenta de limpeza como o Malwarebytes Free Antimalware ou Microsoft Safety Scanner (msert.exe).

Aquí tamén hai unha opción que se chama “Saltar os ficheiros cunha sinatura válida”. Unha vez mentres, o virus terá unha sinatura válida (usualmente contido publicitario, que é adware), pero a maioría dos ficheiros cunha sinatura válida están bos, entón están seguros moi lonxe, seleccione esta opción.

Notificar cando haxa unha nova versión

As última “Opcións” é “Notificar cando haxa unha nova versión. Se Vd selecciona esta opción, Sentinel notificarao cunha mensaxe informativa en minutos severos despois de momento decisivo na súa computadora se hai unha nova versión para descargar na páxina Web de Clam Sentinel. Desactive esta notificación se lle resulta molesta, e visite a Web de Clam Sentinel unha vez ó mes para comprobar se hai unha nova versión dispoñible.

OPCIÓNS DE CONFIGURACIÓN AVANZADA

As configuracións de configuración avanzadas son para os usuarios expertos que desexen e queiran “axustar” Sentinel. A configuración por defecto que ven con Sentinel é o mellor para a maioría dos usuarios

Escolla os discos a supervisar

A primeira opción de “Configuración Avanzada” é “Escolla os discos a supervisar”. Esta está seleccionado (Unidade C) cando instale Sentinel, pero Vd pode cambialo en calquera momento. Sentinel pode supervisar discos duros, cartafoles de rede, unidades de CD e unidades extraíbles de USB. Sentinel fará de maneira automática a selección de escoller a supervisar a unidade C. Vd debe supervisar todas as outros discos duros e unidades extraíbles que Vd use de forma habitual. unidades USB son sempre chamados unidade F ou G para sistemas operativos Windows. A unidade de CD / DVD xeralmente chámase D ou E.

Extensións a Analizar

A seguinte opción é escoller que extensións son analizadas. Seleccionando “Extensións a analizar” A opción por defecto de Sentinel dispón de 130 extensións de Windows colocadas. Os usuarios con experiencia poden configurar personalización das extensións para un análise personalizado coa extensións aquí, pero eles perderán nun futuro os cambios feitos pola extensións por defectos.

Rutas e ficheiros non analizados (Lista branca)

Operación: Desactivado o “Monitor do sistema” ou paralo (Opción “Desactivar” de Sentinel), Verificar ficheiros, “Lista branca” de “Ficheiros bos”, Re-Activar / Desactivar

A seguinte opción é “Rutas e ficheiros non analizados”. Clam Sentinel ben configurado entón con “rutas máis recentes” (Cartafol “Recent”). En Windows Vd pode querer que algúns ficheiros ou cartafoles específicos (Lista branca) sexan “omitidos” polo propio “Clam Sentinel” para excluílos dos análises deste. Vd pode engadir rutas e ficheiros de maneira colectiva ou de maneira, entón Vd pode querer ,

que non sexan analizados se eles desencadean a detección de ficheiros sospeitosos en Sentinel. Vd pode tamén mandar un ficheiro infectado á “Lista Branca” detectado como falso positivo ata que Clam AV o corrixa na súa base de datos de virus. Clam Sentinel soporte de tarxetas desenfreado (? e *) para nomes do ficheiro ou rutas non non analizadas. Os ficheiros non analizados son excluídos dende o mesmo Supervisar do Sistema e o supervisor de tempo-real entón teña coidado na súa lista branca. Verifique con Jotti ou Virus Total cada ficheiros da “Lista branca” se cada arquivo da lista non está infectado.

Exemplo: c:\temp excluirá o cartafol temporal das análises; c:\temp\test.bat excluirá o programa no cartafol test.bat no cartafol temporal; test.bat excluirá o ficheiro test.bat de calquera lado so seu computador ós análises. Vd pode examinar ficheiros / cartafoles da súa computadora seleccionando a icona pequena na lista branca da páxina de configuración. Se Vd usa Clam Sentinel con outro programa antivirus / antimalware, Vd debe por na lista branca outros programas AVs, cartafol de datos, e cuarentena e o cartafol de bases de datos (Se separa dende o cartafol de datos) dende Clam Sentinel para prever que outros AV que desencadeará falsos positivos nas bases de datos ClamWin das sinaturas de virus. Tamén exclúe dende o programa Clam Sentinel e ClamWin e os cartafoles de datos dende outro análise. Esta opción é sempre tamén para excluír dende o Monitor Sistema de Sentinel advertencias acerca de ficheiros sospeitosos. Se un programa “bo” Vd pode usar eses ficheiros dende o Monitor do Sistema Monitor entón para futuras advertencias que serán ficheiros “reais”. Se é posible, exclúa os ficheiros individuais con un cartafol. Exemplo: C:\Foldername\Filename.Extension. Excluíndo cartafoles enteiros terán menos protección dende os ambos Sentinel Supervisor Tempo Real e o Supervisor do Sistema.

Rutas nas que todos os ficheiros serán analizados

A seguinte opción é Rutas nas que todos os ficheiros serán analizados. Isto é para seleccionar rutas ou directorio ou directorios, onde todos os ficheiros serán analizados—considere as extensións. Vd pode examinar rutas ou cartafoles na súa computadora seleccionado o icona pequena de Sentinel na páxina de configuración. Vd xeralmente non necesitará esta opción.

Numero Máximo de Análises simultáneos activos

A seguinte opción é Numero Máximo de Análises simultáneos activos. Clam Sentinel ven configurado con unha destas opcións, e a maioría debe usalo así. Vd ten a posibilidade de configuralo como 2 se Vd ten unha unidade de disco duro ou se a súa computadoras poderosa con un procesador multicore ClamWin / Clam Sentinel son os seus programas de antivirus.

Max Filesize for log files (Tamaño máximo para os ficheiros de rexistro de Clam Sentinel)

A última opción de configuración avanzada é “Tamaño máximo para os ficheiros rexistro de Clam Sentinel”. Clam Sentinel ven configurado como tamaño por defecto de 5 megabyte pero con 1 ou 2 megabytes e usualmente suficiente. Hai cinco rexistros , e cada rexistro ten o mesmo tamaño.

Cuarentena

Hai dúas opción debaixo do menú de “Cuarentena”. Vd pode acceder ó cartafol de cuarentena ou restaurar ficheiros cuarentenados dende aquí.

Aceda ó cartafol de Cuerentena (Ten como nome “Quarantine”) para ver que ficheiro foron postos en cuarentena.

Vd pode executar o programa “Programa de recuperación de Cuarentena Clam Sentinel” ou tamén chamado “Quarantine Recover program” para restaurar ficheiros cuarentenados ´s súa localización orixinal. Clam Sentinel ven con un programa separado, SentinelRecover.exe, é similar ó programa “ClamWin's Quarantine Browser” para restaurar ficheiros dende á Cuarentena. Sentinel Recover traballa en todas as computadoras, e permítelle restaurar ficheiros “Cuarentenados” de ambos, Clam Sentinel e ClamWin. A Operación é simple, e as opcións son xeralmente están autoexplicadas. Para restaurar, Vd debe seguir a os pasos de operación de abaixo. Antes de restaurar un ficheiro coma un ficheiro infectado (non un ficheiro do Supervisor do Sistema), Vd debe visitar á páxina de “Subida” un ficheiro Clam AV e informarlle a Clam AV que é unha detección de falso positivo entón eles poden corrixir as sinaturas de virus. Logo Vd pode seccionar unha ”A Lista Branca” ó ficheiro para Clam Sentinel mentres se está a ser corrixido. Se Vd PENSA analizar o ficheiro detectado como ClamWin, análise baixo demanda, Vd debe tamén poñelo na “Lista Branca” para ClamWin mediante as etiquetas de filtros de ClamWin. Remova da “Lista Branca” o ficheiro de ambos Clam Sentinel e ClamWin cando Clam AV corrixa a sinatura nos próximos días. Nunca suba un ficheiro detectado polo Supervisor Sistema como “sospeitoso” a Clam AV porque Clam AV so pode facer algo acerca dos falsos positivos detectados polo “Supervisor do sistema”. A “lista branca” é só para ficheiros sospeitosos de Clam Sentinel.

Rexistros

Hai informes para o “análise en tempo real”, “ficheiros cuarentenados”, ”mensaxes” (Supervisar cos mesmos cambios do rexistro se é usado por Vd a opción do “supervisor completo”), “Análise de memoria” e “análise de unidades”. Despois a “Lista branca” para os ficheiros / cartafoles “bos” que só son detectados como sospeitosos por Clam Sentinel , Vd normalmente non conseguirá moitas mensaxes do supervisor, entón cada mensaxe pode ser importante. Comprobe o rexistro de mensaxes ocasionalmente para ver se Vd ten perdido algo. As mensaxes recentes están ao remate do ficheiro de rexistro de cada rexistro.

Vd pode localizar algunha advertencia pola busca do ficheiro nas “Mensaxes de Rexistro” do supervisor do Monitor do sistema (Os ficheiros máis recentes con mostrados ó final do ficheiro de rexistro). Mire o Rexistro de Cuarentena para ver o ficheiros sospeitosos e postos no cartafol de ClamWin chamado “Quarantine”.

Usando Clam Sentinel nunha unidade extraíble como un disco ou pen USB con ClamWin na unidade de disco duro

ClamWin debe ser instalado no cartafol de USB da computadora, pero pode que non estea instalado na memoria USB, para isto use o programa “ClamWin portable”, execúteo e extraia os ficheiros no cartafol por defecto. Poña o programa Clam Sentinel no cartafol do USB e poña o ficheiro de .ini configuración no cartafol do programa. Manualmente cambie o UseLocalIniFile no ficheiro de configuración de Sentinel .ini a UseLocalIniFile 1=yes. O 0 pon o ficheiro de configuración Sentinel ficheiro de configuración en C:\Users\Bob\AppData\Roaming\ClamSentinel para computadoras con Windows Vista/7/8 e “Documents and Settings” para computadoras con Windows XP. Poñéndoo a 1 será posto o ficheiro de configuración no cartafol do programa de Clam Sentinel do USB. A configuración de UseLocalIniFile é o primeiro artigo de configuración Sentinel .ini.

Usando Ambos Clam Sentinel e ClamWin Portable nunha unidade USB

Primeiro instale ClamWin Portable nuha unidade de USB a USB E execúteo (executar ClamWinPortable.exe dende o directorio de ClamWinPortable). Configure ClamWin polo método que desexe. Non todas as opcións normais están dispoñibles como dispoñibles na versión Portable).

Logo decargue o comprimido de Clam Sentinel (ou dende o ficheiro Sentinel.exe) dende a Web de Clam Sentinel ao escritorio da computadora. Extraia os ficheiros do comprimido de Sentinel ó escritorio desktop da súa computadora. Logo copie o ficheiro Sentinel.exe, o ficheiro .ini, e o ficheiro Sentinel Recover á unidade do USB no cartafol de ClamWinPortable\App\clamwin\bin.

O seguinte, configure Clam Sentinel para usar a configuración de .ini que está no cartafol local dende onde Sentinel é executado (o direcotorio ClamWin\bin no USB). O elemento de configuración é UseLocalIniFile 1=yes. Non use o valor por defecto “cero”. Vd pode cambiar o ficheiro de Sentinel.ini file no Bloc de Notas ou editores de textos parecidos. Garde o ficheiro .ini file despois de facer estes cambios. O UseLocalIniFile é o primeiro elemento no ficheiro de configuración de Sentinel .ini de configuración.

Vd debe configurar tamén Clam Sentinel a usanfo a configuración local de ClamWin nas unidade do USB. Para facer isto, faga PathClamWin=..\..\..\data\settings active. Facendo isto elimine o punto e coma (;) dende o principio desta liña do ficheiro de .ini de Clam Sentinel para algunha outra “PathClamWin=” statements no ficheiro .ini. Esta configuración sempre funciona mellor para min se eu poño PathClamWin=f:\ClamWinPortable\App\DefaultData\settings. A unidade USB é usualmente F ou G, entón pode necesitar cambialo se é necesario.

Non execute Clam Sentinel antes de facer estes dous cambios de configuracións manuais mencionado abaixo. Logo faga un clic no ficheiro Sentinel.exe no cartafol de ClamWin para executar Clam Sentinel. Vd pode facer algunha configuración polo símbolo de Clam Sentinel dende Bandexa do Sistema despois de executalo. Vd pode eliminar Clam Sentinel do seu escritorio.

Dende agora Vd pode “Activar”, Clam Sentinel no USB pinchado no ficheiro ClamSentinel.exe ficheiro que debería estar en no cartafol “ClamWin\bin” da memoria do USB, e Clam Sentinel empezará a protexelo a Vd. Eu Suxírolle a Vd que non configure Clam Sentinel na memoria USB para que se execute a cada inicio—Execúteo de maneira manual cada vez que insira o dispositivo USB. Cando comence a executar Clam Sentinel, encontrará unha icona na bandexa do sistema—exactamente como o fai para a versión regular de disco duro. Asegúrese de que pode acrivar “Supervisar o sistema“ só para detectar ficheiros só sospeitosos.

Despois de que ClamSentinel estea instalado na memoria USB, para Vd xa non é necesario facer facer executar ClamWin Portable nunca mais—Clam Sentinel encontra os ficheiros ClamWin Portable files necesarios na unidade USB se o configura como se lle suxeriu. Vd non necesita executar ClamWin Portable na disposición para usar Clam Sentinel, pero debe ter ambos programas configurados no USB como mencionados. Vd necesitará iniciar ClamWin Portable, sen embargo é necesario, para poder actualizar as sinaturas da base de virus de Clam AV no ClamWin. Faga isto polo menos unha vez ó día, per é mellor sempre se usa Internet de maneira ansídua.

Vd pode facer un acceso directo á Clam Sentinel na unidade extraíble de USB e polo no cartafol / directorio de ClamWinPortable / co ficheiro de ClamWinPortable.exe. Vd pode facer tamén un acceso directo no escritorio de Windows a ClamWinPortable.exe e ClamSentinel.exe para poder inicialo a través deste. ¡ADVERTENCIA!: Antes de configuralo ou de usar ClamWinPortable e ClamSentinel dende un dispositivo USB, Vd necesitaDESACTIVALO” logo se está executando se xa están instalado na unidade de disco duros. No feito de que Vd queira executar ClamWin e Sentinel dende o USB, é mellor é mellor que non estea instalado localmente na unidade do disco duro.

Vd podo para ambos programas que se execute de maneira local na súa computadora pola dereita pinchando nas núas iconas na Bandexa do sistema te logo seccione “Saír” ou “Desactivar”. Cando queira extraer a moiria USB dende o computador, necesita “parar” Clam Sentinel no USB (e ClamWinPortable ise está a executarse), logo pinche na icona que está na bandexa do sistema e seleccione “Saír”. Logo, extraia o USB de forma segura despois de desactivar e pechar Clam Sentinel.

Estea seguro de que garda os vellos ficheiros Sentinel.exe e .ini e os ficheiros de Sentinel Recover de USB cando actualice a unha nova versión de ClamWin Portable. Cando nun futuro actualice to Clam Sentinel se está dispoñible, copie o ficheiro actual Sentinel.exe no cartafol no que está colocado o ficheiro anterior. O vello ficheiro Sentinel .ini e Sentinel Recover deberán permanecer no USB para ben, e Sentinel actualiza durante a instalación se é necesario

Grazas a Vd.

Grazas a Vd por usar Clam Sentinel. Se lle gusta, pode falar deste proxecto acerca del, e darlle ó autor, Andrea Russo, os seus comentarios e suxestións. Visite a Web de Sentinel polo menos unha vez ó mes para coñecer novas e actualizacións.

by Robert Scroggins

Documento traducido por: Raúl F. vivamoscomogalegos2010@gmail.com